Trò chơi ôn dấu đường & nút dây

Trò chơi giúp ôn luyện các kỹ năng sinh tồn cơ bản

Ai nhanh tay hơn (1)

Quản trò nói tên 1 loại nút dây và kêu 1 số, vd số 4. Em số 4 từ mỗi đội cầm dây chạy lên chỗ quản trò và làm nút vào thân cây. AI làm đúng được 1 điểm cho đội. Người làm xong sớm nhất thì được thêm 1 điểm cộng nữa. Cuối trò, đội nào nhiều điểm nhất thì thắng

Xem chi tiết

Ai nhanh tay hơn (2)

Quản trò nói tên 1 loại nút dây. Thành viên bất kỳ trong đội phải ngay lập tức làm nút dây đó. Làm xong thì ngồi tại chỗ, giơ cao nút dây lên và nói "hoàn thành". Chỉ đội nhanh nhất hoàn thành mới được 1 điểm. Sau 8 nút dây, đội nào nhiều điểm nhất thì thắng

Xem chi tiết