Truyền banh (1)

Gắn kết con người qua những trò chơi tập thể hấp dẫn và ý nghĩa

Loại trò chơi
Số lượng người chơi
Độ tuổi

Trò chơi thi đua vận động Trò chơi trạm

Mô tả trò chơi

Người đầu hàng cầm trái banh và truyền qua đầu đưa cho người phía sau và tiếp tục như thế cho đến cuối hàng. Người cuối hàng cầm banh chạy lên phía đầu hàng và tiếp tục truyền banh. Trò chơi kết thúc khi người đầu hàng lúc đầu trở thành người cuối hàng

Vật dụng

banh nhựa (1 banh/đội chơi)