Đưa ếch qua sông

Gắn kết con người qua những trò chơi tập thể hấp dẫn và ý nghĩa

Loại trò chơi
Số lượng người chơi
Độ tuổi

Trò chơi trạm

Mô tả trò chơi

Nhiệm vụ của đội là làm sao đưa 3 người đầu này qua đầu bên kia, và ngược lại, 3 người đầu bên kia thì qua đầu bên này mà chỉ được bước chân trên tờ giấy. Chỉ có 1 vị trí trống để di chuyển

Vật dụng

Cách làm dụng cụ

7 tờ giấy trắng
giấy A4 (7)

Tính chất


Đội hình: Đặt 7 tờ giấy xuống đất theo hàng dọc. 3 người đứng ở 3 tờ giấy đầu tiên, 3 người còn lại đứng ở tờ giấy sau cùng. Tờ giấy ở giữa để trống
Số người chơi: 6 - 8
Số đội chơi: > 3
Độ tuổi: > 16
Thời lượng:
Thời gian: sáng, chiều
Địa điểm: Địa hình bằng phẳng