Wa

Gắn kết con người qua những trò chơi tập thể hấp dẫn và ý nghĩa

Loại trò chơi
Số lượng người chơi
Độ tuổi

Trò chơi vòng tròn

Mô tả trò chơi

Người chơi chấp 2 tay vào nhau. 1 người bắt đầu sẽ hướng 2 tay vào người nào khác trong vòng tròn và nói "Wa". Người bị chỉ sẽ chấp 2 tay và giơ thẳng lên rồi nói "Wa". Ngay sau đó, 2 người đứng 2 bên người bị chỉ sẽ cùng chấp 2 tay rồi chém vào người đó, đồng thanh nói "Wa". Người bị chỉ sau đó chấp 2 tay và chỉ vào người khác rồi nói "Wa". Người bị chỉ mới sẽ tiếp tục quy trình như nãy. Ai làm chậm/làm mất nhịp sẽ bị loại.

Vật dụng